ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
milkyway
Konfigurační soubor Joomla!

Konfigurační soubor Joomla!

Konfigurační soubor "configuration.php" se používá pro nastavení mnoha aspektů redakčního systému Joomla!. Ve skutečnosti všechna nastavení obsažená v tomto souboru přímo korespondují s nastavením globálního nastavení v administračním rozhraní Joomla!.

I když je možné spravovat nastavení globálního nastavená v administraci, mohou nastat situace, kdy nemáte přístup do administrace a nebo je rychlejší upravit nastavení přímo v samotném php souboru.

Tento článek má za cíl Vám pomoci porozumět a lépe se zorientovat v konfiguračním souboru v jeho zdrojové podobě, a to i včetně nastavení v administraci Joomla!.

Soubor configuration.php
Najdete ve výchozím umístění webové aplikace nejčastěji public_html/ nebo www/ ve složce hostingu.

Globální nastavení

Konfigurace v administračním rozhraní je rozdělena na několik základních sekcí, které na sebe analogicky navazují se svými konfiguračními prvky. Nás budou zajímat záložky "Veřejná část", "Systém", "Server" a "Protokolování".

Veřejná část

Naleznete:
Systém -> Globální nastavení -> Veřejná část

Nastavení webových stránek
Základní parametry webu zejména pro front-end jako je délka seznamu položek, typ používaného editoru, ochrana proti spamu, název webu, odpojení stránek pro servisní údržbu nebo výchozí uživatelská skupina.

Proměnné:
	public $sitename = 'My demo Joomla';
	public $editor = 'tinymce';
	public $captcha = '0';
	public $list_limit = 20;
	public $access = 1;
	public $offline = false;
	public $offline_message = 'This site is down for maintenance. 
Please check back again soon.'; public $display_offline_message = 1; public $offline_image = ''; public $feed_limit = 10; public $feed_email = 'none';

Nastavení metadat
Metadata nám určují pro front-end část webu základní informace, které slouží zejména pro indexovací roboty, včetně práv k obsahu.

Proměnné:
	public $MetaDesc = 'My Joomla CMS';
	public $MetaAuthor = true;
	public $MetaVersion = false;
	public $robots = '';
	public $MetaRights = '';
	public $sitename_pagetitles = 0;

Nastavení SEO
Nastavujeme parametry pro search engine friendly (SEF) k vytváření hezkých url. Toto nastavení ovlivňuje vzhled vytvářených url adres.

Proměnné:
	public $sef = true;
	public $sef_rewrite = false;
	public $sef_suffix = false;
	public $unicodeslugs = false;
	public $sitename_pagetitles = 0;

Nastavení cookies
Slouží pro nastavení souborů cookie Vašeho webu jako je doména, subdoména a cesta k souborům cookie. Soubory cookie se mohou používat pro různé účely od sledování uživatelů po ukládání informací o nastavení prostředí Vašich stránek provedené uživateli.

Proměnné:
	public $cookie_domain = '';
	public $cookie_path = '';
	public $asset_id = '1';

Systém

Naleznete:
Systém -> Globální nastavení -> Systém

Ladění
Nastavení ladící lišty Joomla!, která vypisuje důležité informace zejména pokud vyvíjíme nebo upravujeme kód rozšíření. Ladící lišta může poskytnout užitečné informace vývojáři o chybách při odstraňování problémů.

Proměnné:
	public $debug = false;
	public $debug_lang = false;
	public $debug_lang_const = true;

Nastavení mezipaměti
Parametry níže specifikují nastavení typu zpracování mezipaměti, a to konzervativní, anebo progresivní. Rozdíl je následující, a to konzervativní ukládání využívá menší systémovou paměť, naproti tomu progresivní ukládání využívá mnohem více systémové mezipaměti, včetně ukládání vykreslování modulů a není tak určena pro rozsáhlé projekty, kde by mohlo dojít k vyčerpání prostředků serveru. Zpracování mezipaměti může být nastaveno na "Soubor", "Redis" nebo "Memcached" a podle zvolené metody se užívají některé parametry níže.

Proměnné:
	public $caching = 0;
	public $cache_handler = 'file';
	public $cachetime = 15;
	public $cache_platformprefix = false;
	public $memcached_persist = true;
	public $memcached_compress = false;
	public $memcached_server_host = 'localhost';
	public $memcached_server_port = 11211;
	public $redis_persist = true;
	public $redis_server_host = 'localhost';
	public $redis_server_port = 6379;
	public $redis_server_db = 0;
	public $redis_server_auth = '';
	public $session_redis_server_auth = '';

Nastavení sezení
Pomůže nám ovlivnit, jak dlouho bude uživatel přihlášen v systému. Jaká metoda bude využita a v závislosti na zvolené metodě se nám zpřístupní rozdílné parametry. Výchozí sezení bývá nastaveno na databázi a doba sezení je nastavena na 15 - 30 minut a z důvodu bezpečnosti se nedoporučuje toto nastavení zvyšovat na více než 30 minut.

Proměnné:
	public $lifetime = 15;
	public $session_handler = 'database';
	public $shared_session = false;
	public $session_metadata = true;

Server

Naleznete:
Systém -> Globální nastavení -> Server

Nastavení serveru
Tato část obsahuje základní nastavení serveru jako je například nastavení vynuceného spojení pomocí HTTPS / SSL, hlášení chyb a nastavení dočasné složky pro nahrávaná data nebo livesite parametr ovlivňující jádro Joomla! jakým způsobem bude pracovat s odkazy v rámci domény.

Proměnné:
	public $tmp_path = '/home/domain.com/domain.com/www/tmp';
	public $force_ssl = 0;
	public $live_site = '';
	public $secret = 'cadhadg3Eddad23d5nyiuq';
	public $gzip = false;
	public $error_reporting = 'default';
	public $helpurl = '';

Místní nastavení
Specifikuje časovou zónu pro web Joomla!, ve kterém časovém pásmu se ukládají informace, například o zveřejněném článku jeho modifikaci nebo čas zveřejnění.

Proměnné:
	public $offset = 'UTC';

Webové služby
Cross-origin resource sharing nebo-li CORS je metoda, která umožňuje sdílet skripty a požadavky z jiné domény. Zde jsou parametry pro nastavení sdílení.

Proměnné:
	public $cors = false;
	public $cors_allow_origin = '*';
	public $cors_allow_headers = 'Content-Type,X-Joomla-Token';
	public $cors_allow_methods = '';

Nastavení Proxy
Pokud potřebujete používat proxy server, zde jsou parametry, které ovlivňují nastavení proxy služeb.

Proměnné:
	public $proxy_enable = false;
	public $proxy_host = '';
	public $proxy_port = '';
	public $proxy_user = '';

Databáze
Velmi kritickou částí konfiguračního souboru Joomla! je nastavení databáze. Pokud máte jakýkoliv problém se spojením na databázi, je nutné provést minimální kontrolu, zda-li máte správně nastaveny paramety pro hosta, název databáze, jméno a heslo uživatele. Pokud toto máte nastaveno správně, je nutné ověřit, zda-li uvedený uživatel má oprávnění k přístupu do databáze.

Proměnné:
	public $dbtype = 'mysqli';
	public $host = 'localhost';
	public $user = 'su';
	public $password = 'strongpasswd';
	public $db = 'custom123';
	public $dbprefix = 'jos4_';
	public $dbencryption = 0;
	public $dbsslverifyservercert = false;
	public $dbsslkey = '';
	public $dbsslcert = '';
	public $dbsslca = '';
	public $dbsslcipher = '';

Nastavení e-mailových zpráv
Následující možnosti v nastavení popisují parametry pro odeslání mailů pomocí jádra Joomla!. Mějte na paměti, že se tyto parametry budou lišit v závislosti na konkrétním nastavení, které zvolíte pro zpracování pošty.

Proměnné:
	public $massmailoff = false;
	public $replyto = '';
	public $replytoname = '';
	public $mailonline = true;
	public $mailer = 'mail';
	public $mailfrom = 'user@domain.com';
	public $fromname = 'My demo Joomla';
	public $sendmail = '/usr/sbin/sendmail';
	public $smtpauth = false;
	public $smtpuser = '';
	public $smtppass = '';
	public $smtphost = 'localhost';
	public $smtpsecure = 'none';
	public $smtpport = 25;

Protokolování

Naleznete:
Systém -> Globální nastavení -> Protokolování

Protokolování
V této části nastavujeme do jaké míry chceme provádět zaznamenávání provozu webové aplikace, včetně složky, do které se budou záznamy zapisovat. Pokud je nastavena na zapnuto nebo 1, bude pro Váš web Joomla! zaznamenávat téměř každou událost.

Proměnné:
	public $log_path = '/home/domain.com/domain.com/www/administrator/logs';
	public $log_everything = 0;
	public $log_deprecated = 0;

Vlastní protokolování
Zde můžete měnit prioritu Vašich protokolů a zároveň zahrnovat nebo vylučovat kategorie.

Proměnné:
	public $log_priorities = array('0' => 'all');
	public $log_categories = '';
	public $log_category_mode = 0;

Zjištění absolutní cesty
Můžete si na konci článku stáhnout "dirname.php.zip" archiv, ve kterém se nachází PHP soubor, který stáhnete, rozbalíte a nahrajete do výchozí složky Vašeho hostingu, nejčastěji public_html/ nebo www/ a v prohlížeči zadejte do adresního řádku  /dirname.php

Fotogalerie

Ke stažení

  • dirname.php.zip
    0.78 kB

Související články