ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
milkyway
  • Home
  • Podmínky použití

Podmínky použití

Přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky používání - webových stránek www.website21.cz. V případě, kdy máte jakékoliv výhrady nebo přípomínky týkající se podmínek použití, pište na e-mail info@website21.cz.

Pokud s webovými stránkymi nesouhlasíte, tyto webové stránky dále již nepoužívejte a co nejdříve je opusťte. Tyto webové stránky jsou Vám poskytnuty bez jakékoliv náhrady.

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek je Martin Kušnir - WebSite21, Pod tratí 796. 373 44 Zliv, IČ: 71786783, DIČ: CZ8711081357. Majitel, vlastník webových stránek je zapsán do živnostenského rejstříku Magistrátem města České Budějovice.

1. Základní ustanovení

Tyto webové stránky a veškeré materiály zde publikované jsou výhradně majetkem firmy anebo k jejich užití má poskytnuté oprávnění a jsou plně chráněny právy duševního vlastnictví ve smyslu zákona o autorských právech.

Veškerá práva a povinnosti vyplívající s těchto stránek se řídí výhradně těmito pravidly. Mezi některé chráněné materiály patří například různá grafika, webdesign, rozložení stránek, přílohy, texty a články.

Bez písmemného souhlasu majitele webových stránek je výslovně zákázáno šíření, kopírování, upravování a nebo zpřístupňování obsahu další třetí straně pokud není uvedeno jinak.

2. Odpovědnost

Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou kompatibilní s určitým nebo konkrétním hardwarem nebo softwarem použitým ve Vašem zařízení, které aktuálně používáte a také nezaručujeme, že tyto webové stránky budou k dispozici vždy nebo v určitý čas.

Majitel webových stránek si plně vyhrazuje právo webové stránky kdykoliv zrušit, pozastavit nebo změnit. Dále si plně vyhrazujeme právo kdykoliv Vám zakázat nebo přerušit přístup k těmto webovým stránkám bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

Majitel webových stránek nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztrátu vzniklou z používání těchto webových stránek a to ani v případě nemožností zobrazení obsahu, jeho změny a nebo změny konceptu webových stránek.

Publikování jakýchkoliv informací vyjíma podmínek použití nemají žádnou povahu právního úkonu a to v jakékoliv podobě.

Zdůrazňujeme, že zprávy obsažené v sekci "BLOG" jsou uváděné pouze pro výukové a informační účely. Snažíme se aby zde uvedené informace byli přesné a aktuální, ale neneseme žádnou odpovědnost za jejich přesnost.

Doporučujeme aby jste před použitím informací ze sekce "BLOG" si informace ověřily a případně doplnily o další zdroje. Na informace obsažené v sekci "BLOG" by jste se neměli plně spoléhat.

3. Právní příslušnost

Jakékoliv spory, které by mohli vzniknout používáním těchto stránek budou výhradně projednávány u místně příslušného soudu v České Republice a v souladu s právem České Republiky.

4. Odkazy na jiné webové stránky

Na webových stránkách mohou být odkazy vedoucí na jiné webové stránky nad kterými majitel těchto webových stránek nemá žádnou kontrolu.

Majitel webových stránek nenese žádnou odpovědnost za obsah patřící třetí straně, který lze navštívit prostřednictvím stránek www.website21.cz.

5. Osobní údaje

Všechny informace předložené uživatelem jsou použity výhradně pro interní účely majitele webových stránek za účelem dokončení obchodní transakce, dodání produktu a informováním o nových produktech.

Plný přístup na webové stránky nebo k něterým službám může být podmíněn částečně anebo plně poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.

Majitel webových stránek se zavazuje s takto poskytnutými udaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu, ke kterému byli poskytnuty a to tak aby zamezil újmě subjektu těchto údajů v jakékoliv podobě.

Majitel webových stránek tyto údaje může používat pro vlastní, vnitřní potřebu jako je analýza, vyhodnocení služeb v rámci kvality. Uživatel používáním těchto webových stránek plně souhlasí s výše uvedeným postupem majitele.

Majitel webových stránek si plně vyhrazuje právo takto nabyté údaje předat třetí straně v případě zákonného nároku například při soudním vyšetřování nebo na žádost orgánů činným v trestném řízení.

6. Placený obsah

Přístup k placenému obsahu webových stránek je podmíněn nákupem konkrétního produktu na který je vystaven daňový doklad. Po uhrazení plné částky fyzicky na náš účet, který je uveden na faktuře bude zveřejněn příslušný obsah.

6.1 BASIC verze s komerční podporou

Zakoupením BASIC verze máte právo na komerční podporu v rozsahu 6 měsíců od data zakoupení této verze. Komerční podpora je zajištěna výhradně pomocí e-mailové korespondence.

Technická podpora a aktualizace rozšíření jsou k dispozici pouze pro jednu konkrétní doménu, která není přenosná a ani ji nelze změnit. Tato doména je neměná.

6.2 LITE verze s komerční podporou

Zakoupením LITE verze máte právo na komerční podporu v rozsahu 9 měsíců od data zakoupení této verze. Komerční podpora je zajištěna výhradně pomocí e-mailové korespondence.

Technická podpora a aktualizace rozšíření jsou k dispozici pouze pro tři konkrétní domény, které nejsou přenosné a ani je nelze změnit. Tyto domény jsou neměné.

6.3 UNLIMITED verze s komerční podporou

V případě zakoupené UNLIMITED verze máte právo na komerční podporu v rozsahu 12 měsíců od data zakoupení této verze. Komerční podpora je zajištěna výhradně pomocí e-mailové korespondence.

Technická podpora a aktualizace rozšíření jsou k dispozici pro neomezený počet domén.

7. Podpora

Podpora pro naše produkty je poskytována v jediné možné formě a to jako zakáznická podpora pouze pro placená rozšíření. Zákaznická podpora pro placená rozšíření je možná formou diskuzního fóra a e-mailové korespondence na e-mail podpora@website21.cz.

Prosíme aby jste vždy dbali na rozdíl mezi open source rozšířením s komerční podporou a s rozšířením s komunitní podporou. Rozšíření, které má komerční podporu je vždy vázáno na určitý cyklus podpory ve kterém je poskytována zákaznická podpora (časově omezená).

Reakční doba na odpověď může být v rozsahu 48 - 72 hodin od podání podnětu na e-mail. V žádném případě není poskytována podpora formou telefonického nebo skype hovoru.

Pro rozšíření, která jsou poskytována ke stažení zdarma a bez jakékoliv komerční podpory a  záruky je možná podpora pouze v rámci diskuzního fóra.

8. Vrácení peněz

Vzhledem k tomu, že firma WebSite21 poskytuje nehmotné softwarové produkty, nelze poskytnout možnost zpětného vrácení peněz.

9. Cookie

Cookie, neboli HTTP cookie jsou malé soubory dat, které webové servery odesílají prohlížeči daného uživatele. Při každé další návštěvě prohlížeč cookie soubor odešle serveru zpět. Běžně se do těchto souborů ukládájí specifická nastavení / předvolby daného uživatele.

Tento soubor umožní webové stránce uložit informace pro pozdější zpracování a tím ulehčit uživateli jejich další používání. Pokud nechcete soubory cookie pro naše webové stránky používat je nutné provést příslušné nastavení Vašeho webové prohlížeče.

Dojde-li k blokaci cookie souborů nemůže majitel webových stránek, uživateli zaručit plný přístup k celému obsahu webové prezentace, včetně některých funkcí, které pro svůj chod potřebují soubory cookie.

Jaké soubory používáme?

Používáme různé typy souborů cookies, jejichž účely jsou popsány níže.

Soubory cookies platné po dobu relace

Název souboru cookie Sběr dat Účel Doba uchování
PHPSESSID Žádný Tento soubor cookies je nativní pro aplikace PHP. Slouží k vytvoření uživatelské relace za účelem předávání dat. Po dobu prohlížení

Nezbytně nutné soubory cookies

Jedná se o soubory cookies, které umožňují archivovat Vaše preference při prohlížení našich stránek uložením různých možností, které jste zvolili při poslední návštěvě. Můžeme Vám je tak znovu nabídnout, abychom Vám zjednodušili prohlížení našich stránek (např. výběr jazyka, který se má zobrazit). Můžete se proti nim ohradit a vymazat je prostřednictvím nastavení prohlížeče, ale může dojít ke zhoršení vašeho uživatelského komfortu.

To se týká následujících souborů cookies:

Název souboru cookie Sběr dat Účel Doba uchování
cookie_consent_level Typ udělného souhlasu Ukládá, zda jste přijali nebo odmítli soubory cookies pro každou analytickou službu používanou na našich stránkách. 2 měsíce
cookie_consent_user_accepted Udělení souhlasu Ukládá, zda jste přijali nebo odmítli soubory cookies. 2 měsíce
_GRECAPTCHA Ochrana proti SPAM Tento soubor cookie je nastaven službou Google recaptcha k identifikaci robotů za účelem ochrany webové stránky před škodlivými útoky spamu. 5 měsíců a 27 dní
mobile Přesměrování zobrazení webu Ukládá přesměrování webu mezi mobilní a desktop verzí webové aplikace. 1 měsíc

Analytické soubory cookies

Jedná se o soubory cookies, které nás informují o používání a výkonnosti našich stránek a umožňují nám vypracovávat statistiky o návštěvnosti a používání různých prvků našich stránek (navštívený obsah a cesty návštěvníků), což nám umožňuje učinit naše služby zajímavějšími a uživatelsky přívětivějšími (nejčastěji navštěvované stránky nebo sekce, nejčtenější články atd.).

Název souboru cookie Sběr dat Účel Doba uchování
_ga ID klienta Google Analytics Slouží k rozlišení návštěvníků webu pomocí náhodného identifikátoru. 13 měsíců
_gid ID klienta Google Analytics Slouží k rozlišení návštěvníků webu pomocí náhodného identifikátoru. 24 hodin
_gat ID klienta Google Analytics Slouží k omezení rychlosti požadavků. 1 minutu

Svůj souhlas můžete udělit nebo odvolat, a to buď globálně, nebo účelově, pomocí panelu nastavení souborů cookies: změna nastavení Cookie.

10. Záruka

Firma WebSite21 neposkytuje žádnou záruku na naše rozšíření v jakékoliv formě a také Vám nemůžeme zaručit, že naše rozšíření budou pracovat s rozšířeními třetích stran. Mějte prosím na paměti, že zaručujeme funkčnost rozšíření s aktuální verzí Joomla v den uvolnění rozšíření nebo nové verze rozšíření, avšak nemůžeme zaručit funkčnost rozšíření v budoucích verzích.

Také nemůžeme zaručit, jak dlouhý bude životní cyklus daného rozšíření. Toto rozhodnutí je plně v kompetenci firmy WebSite21. Děkujeme Vám za pochopení.

11. Konec ustanovení

Majitel webových stránek si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit stávající podmínky používání a to kdykoliv bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.

Tímto je doporučeno každému uživateli kontrolovat podmínky používání kdykoliv vstoupí na webové stránky www.website21.cz. Použiváním stránek uživatel plně souhlasí s výše uvedeným zněním podmínek používání.

Podmínky používání jsou platné dnem jejich zveřejnění, nejdříve však 01.10.2023