Kdo má být cílem seo optimalizace?

V našich luzích a hájích krásné České republiky je doslovně zažit a tradičně překrucován termín seo optimalizace pro vyhledávače. Jak již napovídá mnoho různých článků a rad, které kolují internetem ohledně optimalizace stránek pro vyhledávače, je milně a často doslovně překlad brán tak, že máte své stránky plně podrobit rozmarům a vrtochům nejrůznějších fulltextových vyhledávacích botů. V našem článku se Vám pokusíme vystvětlit proč nemáte šanci s tímto přístupem kvalitně uspět, pokud se Vaše politika bude ubírat doslovným zněním "Search engine optimization".

Proč optimalizovat primárně pro uživatele?

Vztah uživatele a vyhledávače

Hodnotný obsah webové prezentace

Žádoucí efekt z pohledu uživatele

Nežádoucí efekt z pohledu uživatele

Jaké získáváme ponaučení?

Tak především:

  1. Vytvářejte webové stránky, které nabídnou kvalitní obsah, přehlednou strukturu a v konečném výsledku budou pro Vaše uživatele přínosné a užitečné.
  2. Stránky s kvalitním obsahem, byť s menším počtem odkazů v PR webech, katalozích apod, budou mít vždy u vyhledávačů větší přednost.

Vždy se snažte vytvářet stránky se svým obsahem s důrazem zejména na uživatele a nikoliv na roboty. Různé rádoby seo techniky, které fungovaly před x lety a dnes téměř nefungují, se rozhodně v příštích letech vytratí do pozadí. Vždy mějte na paměti, že validní prezentace s přístupným akvalitním obsahem je základ pro Vaše webové stránky.