Joomla 2.5 - přidání článku

V tomto článku si ukážeme, jak snadno vytvořit a uložit nový článek v redakčním systému Joomla! 2.5 s použitím editoru JCE. Jedná se o základní popsání, jak vytvořit článek a nemá za úkol rozebírat jednotlivé funkce JCE editoru, který byl použit při vytváření článku.

Přidání a uložení článku

Pokud chceme přidat článek, stačí si vybrat v ovládacím panelu nahoře vlevo Přidat článek nebo pomocí menu Obsah - Správce článků - Přidat nový článek. Lze používat také ještě metodu, kdy otevřeme v ovládacím menu Správce článků a poté stisknete v pravé záložce Nový.

joomla-pridat-clanek-00

joomla-pridat-clanek-01

joomla-pridat-clanek-02

Při publikování článku mějte vždy na paměti, že je nutné vyplnit minimálně Title, Alias a kategorii pod kterou se bude článek zobrazovat na webových stránkách.

joomla-pridat-clanek-03

joomla-pridat-clanek-04

Dále také můžeme ovlivnit celou řadu nastavení pro článek jako je přístup, jazyk, stav a oprávnění. V záložce Možnosti zveřejnení lze také nastavit autora článku, datum vytvoření a od kdy do kdy má být článek aktivní. Pokud nechceme článek uveřejňovat jen na určitou dobu, necháme položky Zveřejnit od a Zveřejnit do prázdné při ukládání článku. Náš Joomla! systém automaticky při uložení článku doplní aktuální datum a čas a můžeme článek dát uložit.

joomla-pridat-clanek-05

joomla-pridat-clanek-06

Ovšem toto není vše, co můžeme v článku nastavit a specifikovat tak, aby maximálně splňoval naše potřeby ...

Možnosti nastavení článku

Záložka Možnosti článku nám umožňuje specifikovat jednotlivé prvky článku jako je zda se má k článku zobrazit například autor, datum vytvoření, aktualizace, možnost poslat článek e-mailem, tisk pdf souboru, kategorie a další.

joomla-pridat-clanek-07

Dále pak máme záložky Nastavení stránky úpravy článku a Obrázky a odkazy, které nás ale teď až tolik nezajímají.

Záložka Možnost META značek je určitě vhodné využívat, pokud chceme specifikovat meta značky k našemu článku, které budou generovány v kódu webových stránek. V této záložce lze nastavit Meta Description (Meta popis), Meta Keywords (Meta klíčová slova) a také značku pro roboty (robots).

joomla-pridat-clanek-08

Meta description (meta popis) by měl v krátkosti výstižně vyjadřovat obsah dané stránky a tento popis se může objevit ve vyhledávání, a proto je dobré tomuto popisu dávat vyšší pozornost a rozhodně v něm nepsat žádné blbosti.

Meta keywords (meta klíčová slova) obsahuje klíčová slova, která v dnešní době již nemají prakticky žádný vliv a většina vyhledávačů již tento meta znak zcela ignorují a naopak dávají přednost klíčovým slovům použitým v textu za použití vhodného zvýraznění.

V této značce robots lze nastavit různé parametry. Tato značka by měla robotům napovědět jak mají ke stránce přistupovat. Ovšem pozor!, ne všichni roboti respektují nastavení této značky robots.

Index, Follow indexovat a následovat odkazy
No index, Follow neindexovat a následovat odkazy
Index, No follow indexovat a nesledovat odkazy
No index, No follow neindexovat a nesledovat odkazy

Závěrem

Pokud jste četli náš článek pozorně, trošku jste dostali lepší přehled o možnostech jak vytvořit a upravit článek k obrazu svému.