ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Upozornění

Pečlivě si prosím přečtěte naše podmínky používání uvedených na těchto stránkách. Používáním stránek www.website21.cz potvrzujete, že podmínkám plně rozumíte a bez výhrady s nimi souhlasíte.

Cookie

Pro bezproblémový provoz našich webových stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie. Více: Podmínky použití

Otevřít
 • Tvorba e-shopu
 • Seo optimalizace
 • Vývoj Joomla! rozšíření
 • Inovativní webové řešení
 • Kvalitní Joomla! hosting
 • Správa a analýza Joomla! stránek
 • TVORBA E-SHOPU
 • SEO OPTIMALIZACE
 • VÝVOJ JOOMLA! ROZŠÍŘENÍ
 • INOVATIVNÍ WEBOVÉ ŘEŠENÍ
 • KVALITNÍ JOOMLA! HOSTING
 • SPRÁVA A ANALÝZA JOOMLA! STRÁNEK
Jste zde:  
Joomla 2.5 - Správa uživatelů a skupin

Joomla 2.5 - Správa uživatelů a skupin

Aby mohl jakýkoliv uživatel vkládat články do redakčního systému Joomla!, je potřeba aby systém uživatele znal. Tím samozřejmě myslíme, aby byl uživatel řádně zaregistrován a měl správně nastavena uživatelská práva umožňující uživateli vkládat články, ať ze správcovské části nebo veřejné části webových stránek.  V našem článku si povíme, jak Joomla! s uživateli pracuje, jak uživatele přidat, upravit, deaktivovat nebo smazat.

jooma loginSprávu uživatelů v redakčním systému Joomla! probereme ve dvou etapách a to z pohledu správcovské části a veřejné části. Ve správcovské části (back-end) v menu zvolíme Správce uživatelů, kde nalezneme několik záložek a to Uživatelé, Skupiny uživatelů, Úrovně přístupu, Poznámky k uživateli a Kategorie poznámek. Veřejná část (front-end) obsahuje zejména pak registrační formulář, formulář pro obnovu uživatelského jména a hesla.

Správcovská část (back-end)

Správce uživatelů

spravce-uzivatelu

Možnosti správce uživatelů

V této položce "Možnosti", která se nachází na pravé straně, můžeme nastavit, zda redakční systém Joomla! povolí registraci uživatelů, výchozí skupinu pro registrované uživatele, skupinu pro nepřihlášené uživatele, typ aktivace nového uživatelského účtu, e-mailové notifikace pro správce a mnohé jiné.

spravce-uzivatelu-moznosti-01

spravce-uzivatelu-moznosti

Uživatelé

Na kartě "Uživatelé" vidíme přehledně jednotlivé uživatelské účty, včetně doplńkových informací týkajících se uživatelského účtu. S rychlou možností konkrétní účet deaktivovat nebo naopak aktivovat. Na této kartě také můžeme uživatelské účty filtrovat podle různých kritérií jako je například: Uživatelská skupina, datum registrace nebo dle stavu, zda je aktivní či nikoliv.

uzivatele

Na této kartě také můžeme editovat uživatele s možností upravit rozdílné informace, včetně možnosti nastavit výchozí jazyk pro uživatele (jazyk administrace, jazyk stránek), textový editor, stránky s nápovědou, časové pásmo nebo dokonce výchozí šablonu pro administraci, která může být jiná než výchozí. Máme zde možnost uživateli změnit jeho uživatelské heslo, e-mail, uživatelské jméno nebo také změnit uživatelskou skupinu.

Podrobné informace o uživateli

V záložce "Uživatelé" můžeme vidět i jednotlivé informace o uživateli jako je například poslední přihlášení, skupina do které uživatel patří, anebo také informaci, zda je uživatel právě přihlášen či nikoliv.

Skupiny uživatelů

Na záložce "Uživatelské skupiny" můžeme vytvářet, mazat nebo editovat jednotlivé skupiny či podskupiny v Joomla!. Výchozí uživatelské skupiny jsou:

 • Public (neregistrovaný uživatel, nemá právo do správcovské části, ani do privátní, ani do veřejné části)
 • Manager (s plnými právi do veřejné i privátní části s některými funkcemi ze správcovské části)
 • Administrator (s plnými právy do veřejné i privátní části a s většinou funkcí ze správcovské části)
 • Registered (s plnými právy do veřejné i privátní části bez přístupu do správcovské části)
 • Author (s přístupy pouze do veřejné a privátní části)
 • Editor (má přístup do veřejné i privátní části s možností schvalovat a editovat)
 • Publisher (s plným přístupem do veřejné i privátní části s možností zveřejňovat články)
 • Super Users (Super uživatel s přístupem ke všem částem systému bez jakéhokoliv omezení)

uzivatelske-skupiny

Základní nebo-li výchozí uživatelská skupina pro uživatele, kteří se registrují do systému, je vybraná uživatelská skupina "Registered", kterou lze změnit v možnostech, viz správce uživatelů.

uzivatelske-skupiny-01

Nastavení oprávnění (Práva)

Nastavení práv pro jednotlivé uživatelské skupiny je dostupné v Globálním nastavení na kartě "Práva", ve které lze upravit jednotlivá práva pro dané skupiny. Jednotlivá oprávnění, která můžete v systému upravit pro skupinu, jsou následující:

 • Přihlášení na web
 • Přihlášení do administrace
 • Přístup k offline webu
 • Super správce
 • Přístup ke komponentám
 • Vytváření
 • Mazání
 • Úprava
 • Úprava stavu
 • Úprava vlastního

prava

Mějte prosím ovšem na paměti, že změněné nastavení pro skupiny, které použijtete, bude použito nejen pro tuto skupinu, ale také pro vnořené skupiny, rozšíření a obsah, kdy zděděno znamená, že budou použita nastavení nadřazené skupiny. Než budete upravovat jakákoliv práva pro jednu nebo více skupin, velice dobře si to promyslete. Pro většinu webových projektů je výchozí nastavení práv naprosto dostačující a není potřeba provádět žádné zásahy.

prava-01

prava-02

Úrovně přístupu

Na této záložce máte možnost podívat se na seznam Vašich úrovní, které lze třídit různými způsoby a můžete je také upravovat, vytvářet a mazat.

urovne-pristupu

Kategorie poznámek a poznámky k uživateli

Jedná se o novou funkci v Joomla!, která byla přidána do nové verze Joomla 2.5 a je určena pro správce webových stránek, která pomáhá spravovat všechny uživatelské účty, včetně administrátorů. Ve větších webových projektechse stovkamiuživatelských účtůje někdytěžké si v průběhu času vzpomenout, kdo je kdoa jakou rolikaždý uživatelmůže mítna webových stránkách.

poznamky

poznamky-01

S uživatelskýmipoznámkami vJoomla 2.5 můžetepřidatnavícinformace týkající se konkrétního uživatele. Tuto funkci lze také použítke sledováníproblémů, kteréregistrovaní uživatelémohoumít nainternetových stránkách.Uživatelsképroblémy spojenés jejichúčtymohou být přidány douživatelských poznámek, které umožňujísprávcům jejich sledování s možností následné nápravy. Je to vhodný nástroj zejména pro technickou podporu daného projektu.

poznamky-02

Uživatel vs Kontaktní údaje

Napojení uživatele na kontakty

Pokud chceme určitého uživatele napojit na kontakty, do kterých chceme doplnit informace jako je například adresa, telefon nebo e-mail, musíme se přesunout pomocí menu do Komponenty - Kontakty a zde v pravém menu zvolíme položku "Nový" a postupujeme podle jednotlivých položek, kde doplníme následující údaje Jméno, alias, zvolíme souvisejícího uživatele (náš konkrétní uživatel), doplňkové informace (nepovinné) a na záložce "Podrobnosti kontaktu" doplníme naše potřebné informace, které chceme propojit s naším konkrétním uživatelem.

uzivatel-kontakty

uzivatel-kontakty-01

Na záložce "Možnosti zobrazení"  můžeme ovlivnit, které informace chceme o uživateli zveřejnit s možností, některé informace skrýt a tím tak tyto informace nechat čistě privátní. U záložky "Kontaktní formulář" můžeme nastavit, jak bude vypadat následující kontaktní formulář ve veřejné části stránek, včetně možnosti vložit zakázané e-maily, předměty nebo texty aj.

uzivatel-kontakty-02

uzivatel-kontakty-03

uzivatel-kontakty-05

Na záložce "Možnosti META značek" můžeme doplnit meta description (meta popis) webových stránek, včetně meta keywords (meta klíčová slova) webových stránek s možností u položky "Roboti" ovlivnit, jak mají vyhledávací roboti / indexovací roboti jako je například Googlebot, Seznambot či Jyxobot nakládat s obsahem webové stránky. Můžeme zde nastavit:

 • Index, Follow
 • No Index, Follow
 • Index, No Follow
 • No Index, No Follow

uzivatel-kontakty-04

Každopádně detailnější popis práce s kontakty v Joomla! je spíše na samostatný článek, ale pro naše vysvětlení, jak napojit uživatele na konkrétní kontakt, nám to určitě postačuje.

Veřejná část (front-end)

Registrační formulář

Registrační formulář slouží pro registraci uživatelů do Joomla! stránek, která zpřístupní neveřejný obsah nebo-li privátní obsah webových stránek. Základní skupinou, do které se uživatel registruje, je skupina "Registered", kterou samozřejmě lze změnit ve Správcovské části Joomla!.

Registrační formulář obsahuje několik hodnot a to Jméno, Uživatelské jméno (přihlašovací jméno), heslo, potvrzení hesla, e-mail a potvrzení e-mailové adresy. Registraci uživatel zahájí stiskem odkazu "Vytvořit účet" v přihlašovacím modulu. Pokud registrace uživatele proběhne naprosto v pořádku, zobrazí se informace o úspěšně provedené registraci s vyzváním uživatele, aby potvrdil aktivační odkaz, který byl odeslán na e-mailovou adresu použitou při registraci uživatele.

user-login-front-

user-login-front-01

V případě, že máte některý údaj vyplněn v rozporu se systémem, je dané vstupní pole ohraničeno červenou barvu, která indikuje, že dané pole nemá informace v pořádku.

user-login-front-03

Registraci uživatele také může provést správce projektu ve správcovské části stránek, kde je samozřejmě výhodou, že správce má přehled nad tím, jaký tvar uživatelského jména je použit, jaký výchozí jazyk, WYSIWYG editor apod. Ovšem tento typ registrace bude použit nejspíše pro malé nebo privátní projekty, které nebudou obsahovat stovky uživatelů.

Zapomenuté jméno a heslo

Odkazy "Zapomenuté jméno" a "Zapomenuté heslo" jsou určeny pro uživatele, kteří zapomenou své uživatelské jméno nebo heslo a potřebují provést jeho obnovu. Důležité je mít aktivní e-mailovou schránku, na které byla provedena registrace účtu. Na tento e-mail Vám příjde uživatelské jméno nebo token pro resetování hesla.

user-login-front-05

Samozřejmě uživatelské jméno i heslo může změnit správce webového projektu, ale je to nestandardní postup, který je spíše pravděpobně použitelný pro menší a uzavřené projekty.

user-login-front-06

Editace a zobrazení profilu

V Joomla 2.5 lze vytvořit pro uživatele v menu odkaz, který uživateli zpřístupní možnost na editaci vlastního profilu, ve kterém si příslušný uživatel může změnit některé parametry, včetně hesla, e-mailu nebo také zvolit výchozí jazyk, editor či časové pásmo.

user-login-front-04

Joomla 2.5 také obsahuje možnost zobrazit odkaz pro zobrazení profilu, který každému konkrétnímu uživateli zobrazí jeho informace o účtu, včetně možnosti profilové informace snadno a efektivně upravit.

user-login-front-02

Výhodou je tak snadná správa ze strany uživatele bez nutnosti kontaktovat správe portálu pro změnu požadovaných informací, včetně složité autentizace, aby nedošlo k neoprávněnému zneužití.

Co dělat, když nechodí aktivační e-mail?

Máte hotové stránky, začínáte plnit obsah a najednou zjišťujete, že ačkoliv uživatelé Vaše stránky navštěvují a registrují se, tak žádný účet není aktivní? Je možné, že uživatelům nechodí aktivační e-maily, které povolí aktivovat jejich účty na Vašich webových stránkách. Pokud se stane, že aktivační e-mail nedorazí na uvedenou e-mailovou adresu, existují tři možnosti, proč se tak mohlo stát a to:

 • Správce webového projektu vypnul funkci odeslání aktivačního e-mailu a účet je po registraci ihned aktivní
 • Webové stránky odeslaly aktivační e-mail, ale Váš e-mail zprávu vyhodnotil jako SPAM a nedoručil tento mail
 • Webové stránky mají problém s odesláním e-mailu a v tomto případě je problém na straně provozovatele projektu

nastaveni-mailu

nastaveni-mailu-01

Základní nastavení (PHP mail)

Aby mohla Joomla! odesílat e-maily je nutné provést kontrolu nastavení v Gobálním nastavení na kartě "Server" v části "Nastavení mailu", kde lze nastavit odeslání e-mailu pomocí PHP mail, Sendmail a SMTP.

nastaveni-mailu-02

Joomla! ve výchozím nastavení používá PHP mail, kde stačí pouze doplnit položky "E-mail" a "Ze stránek", které by měly u většiny standardních webshotingů stačit.

Nastavení pomocí SMTP

Pokud Vám při nastavení PHP mail Joomla! neodesílá interní / systémové e-maily, je potřeba nejlépe nastavit odesílání e-mailů pomocí SMTP. U odesílání pomocí SMTP musíme znát SMTP hostitele, SMTP uživatelské jméno, SMTP heslo, SMTP port (25 nebo 465 pro zabezpečené servery), SMTP zabezpečení (SSL nebo TLS) a také SMTP ověření, zda je požadováno či nikoliv.

nastaveni-mailu-03

nastaveni-mailu-04

Automatické přihlášení

Doporučujeme dávat si pozor na položku "Pamatuj si mě" , která slouží pro automatické přihlášení.

Kdokoliv, kdo by použil Váš počítač s Vaším aktivním profilem v prohlížeči, bude mít přístup k Vašemu účtu. Tento způsob přihlášení se nedoporučuje, pokud jste na cizím počítači nebo když jste v internetové kavárně či na pracovním počítači, který je sdílen s více uživateli.

V případě, že by jste měli přístup do privátní části stránek, která je jinak běžně zpoplatněna, mohli by jste se vystavit bezpečnostnímu riziku zneužití Vašeho účtu.

Závěrem

Pokud jste se dostali až sem, tak jste se úspěšně prokousali naším článkem o Správě uživatelů a uživatelských skupin v Joomla 2.5. V tuto chvíli by jste měli mít celkem dobrý základ pro bezproblémovou obsluhu uživatelů, včetně jejich vytváření, mazání a editování.

Přihlaste se k odběru Joomla! zpravodaje

Zavolejte nebo napište, rádi Vám pomůžeme

+420 773 588 087
info@website21.cz

Produkty / SPACE rozšíření

O WebSite21 / Kontaktní informace

Autorská práva

Sociální sítě

Autorská práva

Sociální sítě