ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Upozornění

Pečlivě si prosím přečtěte naše podmínky používání uvedených na těchto stránkách. Používáním stránek www.website21.cz potvrzujete, že podmínkám plně rozumíte a bez výhrady s nimi souhlasíte.

Cookie

Pro bezproblémový provoz našich webových stránek nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich stránek vyjadřujete plný souhlas s použitím souborů cookie. Více: Podmínky použití

Otevřít
 • Tvorba e-shopu
 • Seo optimalizace
 • Vývoj Joomla! rozšíření
 • Inovativní webové řešení
 • Kvalitní Joomla! hosting
 • Správa a analýza Joomla! stránek
 • TVORBA E-SHOPU
 • SEO OPTIMALIZACE
 • VÝVOJ JOOMLA! ROZŠÍŘENÍ
 • INOVATIVNÍ WEBOVÉ ŘEŠENÍ
 • KVALITNÍ JOOMLA! HOSTING
 • SPRÁVA A ANALÝZA JOOMLA! STRÁNEK
Jste zde:  
Joomla 2.5 - konfigurační soubor Joomla!

Joomla 2.5 - konfigurační soubor Joomla!

V dnešním článku se podíváme na Globální nastavení, včetně souboru configuration.php, který je uložen v root složce webhostingu. Tento soubor je pro redakční systém Joomla! základním souborem, který upravuje hlavní nastavení celého systému od připojenídatabáze, notifikačního e-mailu po cache systému, včetně ftp vrstvy a mnohé jiné funkce.

Výchozí Joomla!konfigurační soubor obsahuje na cca 65 položek, které ovlivňují chování redakčního systému. Většina položek, které jsou v konfiguračním souboru, se dají pohodlně na standardním Joomla! hostingu upravit v administračním rozhraní (správcovská část) webových stránek a ve výše uvedeném Globálním nastavení, které se dělí na pět karet a to Stránky, systém, server, práva a filtrování textu, jež jsou rozděleny na další záložky, které upravují jednotlivé části systému. Nicméně v našem článku se budeme zabývat pouze třemi kartami a to stránky, server a systém.

Bohužel ne vždy si vystačíte s konfigurací tohoto souboru pomocí správcovské části Joomla!, ale budete muset vstoupit do tohoto souboru pomocí textového editoru a ručně provést jeho konfiguraci. Zejména v případě, kdy budete migrovat stránky z jednoho hostingu na druhý. V této chvíli se pak ruční konfiguraci nevyhnete.

konfigurace-00

konfigurace-14

Globální nastavení - Stránky:

Globální nastavení - Systém:

Globální nastavení - Server:

Konfigurační soubor Joomla!

Nastavení webových stránek

Základní nastavení webových stránek můžeme nastavit pomocí Globální nastavení - Stránky, kde na záložce "Nastavení webových stránek" můžeme upravit jaký typ captchyJoomla! používat a mnohé jiné.

konfigurace-01

Můžeme zde nastavit:

 • Titulek stránek = titulek stránek, který se bude zobrazovat jako výchozí Title
 • Stránky odpojeny? =  slouží pro odpojení stránek do tzv., Offline režimu
 • Zpráva při odpojení = slouží pro skrytí nebo zobrazení vlastní či výchozí zprávy odpojených stránek
 • Vlastní zpráva = zde vložíme náš text zprávy pro odpojené stránky
 • Obrázek při odpojených stránkách = obrázek, který se zobrazí u odpojených stránek
 • Výchozí editor = výchozí editor pro redakční systém Joomla!
 • Výchozí Captcha = výchozí spam ochrana stránek
 • Výchozí úroveň přístupu = nastavení úrovně pro zobrazení obsahu (public, registred a jiné)
 • Výchozí délka seznamu = počet zobrazených položek v seznamu
 • Výchozí délka kanálu = počet položek zobrazených v kanálu (rss feed)
 • E-mail kanálu = zda kanál (rss feed) zobrazí e-mail na autora nebo na stránky

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $sitename = 'Titulek stránek';
public $offline = 'Stránky odpojeny?';
public $display_offline_message = 'Zpráva při odpojení ';
public $offline_image = 'Obrázek při odpojených stránkách';
public $offline_message = 'Vlastní zpráva';
public $editor = 'Výchozí editor';
public $captcha = 'Výchozí Captcha';
public $list_limit = 'Výchozí délka seznamu';
public $feed_limit = Výchozí délka kanálu';
public $access = 'Výchozí úroveň přístupu';
public $feed_email = 'E-mail kanálu';

Nastavení metadat

Nastavení výchozích metadat informací pomocí správcovské části provedeme v Globální nastavení - Stránky - Nastavení metadat.

konfigurace-02

Můžeme zde nastavit:

 • Meta popis = klíčový popis stránek, který by měl být výstižný a krátký
 • Meta klíčová slova = klíčová slova, která by neměla překročit cca 10 slov
 • Roboti = nastavení, jak má systém indexovat a následovat odkazy a obsah stránek
 • Práva k obsahu = slouží pro popis práv k obsahu na stránkách
 • Použít Meta značku Author = slouží pro zobrazení autora článku nebo stránek
 • Zobrazit verzi Joomly = zda má systém zobrazit v jaké verzi je instalován (např: Joomla 2.5.4)

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $MetaDesc = 'Meta popis.';
public $MetaKeys = 'Meta klíčová slova';
public $robots = 'Roboti';
public $MetaRights = 'Práva k obsahu';
public $MetaAuthor = 'Použít meta značku author';
public $MetaVersion = 'Zobrazit verzi Joomly';

Nastavení SEO

Na této záložce můžeme nastavit, zda redakční systém Joomla! bude využívat svoji SEO optimalizaci pro url adresy, včetně nastavení popisu v hlavičce stránek. Nastavení SEO optimalizace lze provést pomocí Globální nastavení - Stránky - Nastavení SEO.

konfigurace-03

Můžeme zde nastavit:

 • URL přátelské k vyhledávačům = zda má systém používat SEF url adresy
 • Použít přepis URL = zda má systém přepisovat url, nutné mít aktivní .htaccess
 • Přidat k URL příponu = systém přidá typ přípony na základě dokumentu
 • Unicode aliasy = nastavení, zda mají být url v transliteration nebo Unicode
 • Titulek webu v titulku stránky = zda má systém vložit na začátku názvu v prohlížeči název Vašich stránek

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $sef = 'URL přátelské k vyhledávačům';
public $sef_rewrite = 'Použít přepis URL';
public $sef_suffix = 'Přidat k URL příponu';
public $unicodeslugs = 'Unicode aliasy';
public $sitename_pagetitles = 'Titulek webu v Titulku stránky';

Nastavení cookies

Záložka nastavení cookies nám umožňuje upravit odkud redakční systém Joomla! bude poskytovat cookies. Můžeme zde nastavit doménu, včetně subdomén s cestou pro kterou je cookie platná. Nastavení provedeme v Globální nastavení - Stránky - Nastavení cookies.

konfigurace-04

Můžeme zde nastavit:

 • Cookie doména = umožňuje vložit doménu pro cookie sezení, včetně subdomén
 • Cesta cookie = cesta pro platné cookie

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $cookie_domain = 'Cookie doména';
public $cookie_path = 'Cesta cookie';

Systémová nastavení (adresář logs)

V této záložce Systémová nastavení se určuje absolutní cesta pro složku záznamů (logovací adresář) nebo-li pro adresář určený k zaznamenávání logů. Logovací adresář je důležitý pro systém z důvodu logování chyb a přístupů v redakčním systému Joomla!

konfigurace-05

Nastavení absolutní cesty pro logovací adresář nastavíme pomocí správcovské části v Globální nastavení - Systém - Systémová nastavení na řádku "Složka záznamů".

Můžeme zde nastavit:

 • Složka záznamů = absolutní cesta pro adresář log
 • Server s nápovědou = zvolíme stránky, ze kterých se bude načítat nápověda

Adresář "logs" musí mít povolen zápis, jinak v opačném případě bude systém dělat problémy, ať již při instalaci nebo aktualizaci rozšíření, tak v logování jakýchkoliv chyb.

Proto je vhodné si ověřit, zda má systém právo zapisovat do výše uvedené složky, která je k dispozici v root složce webhostingu. 

V konfiguračním souboru (configuration.php):

var $log_path = 'Složka záznamů';
public $helpurl = 'Server s nápovědou';

Jak zjistím absolutní cestu?

Absolutní cestu  můžete zjistit buď pomocí technické podpory pro konkrétní hosting nebo vytvoříme jednoduchý php soubor, který nám sdělí absolutní cestu našeho webhostingu. Náš soubor například můžeme pojmenovat dirpatch.php a do něho vložíme řádek:

<?php echo dirname(__FILE__); ?>

Náš php soubor dirpatch.php pomocí ftp klienta překopírujeme do root složky našeho hostingu, ze kterého zjistíme právě absolutní cestu. Soubor poté sputíme z běžného webového prohlížeče, kde za lomítko domény vložíme dirpatch.php

Po odeslání požadavku na zobrazení tohoto souboru se nám zobrazí absolutní cesta pro konkrétní hosting. Příklad, jak může tato absolutní cesta vypadat: /data/web/virtuals/2977/virtual/www/

Takže výsledek může vypadat takto:

var $log_path = '/data/web/virtuals/2977/virtual/www/logs';
var $tmp_path = '/data/web/virtuals/2977/virtual/www/tmp';

Nastavení ladění chyb

Tato položka slouží zejména pro odlazování a zjišťování případných chyb (diagnostické informace) v redakčním systému Joomla! i pro doplňující rozšíření, která jsou do systému aplikována.

konfigurace-06

 

Můžeme zde nastavit:

 • Ladění chyb systému = zobrazení diagnostických informací pro debugování systému
 • Ladění chyb jazyka = zobrazí indikátor ladění překladů

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $debug = 'Ladění chyb systému';
public $debug_lang = 'Ladění chyb jazyka';

Nastavení mezipaměti

Na této záložce můžeme ovlivnit, zda má redakční systém Joomla! aplikovat ukládání do cache paměti (mezipaměti). Tento princip je vhodný zejména pro rozsáhlejší projekty, které potřebují maximalizovat výkon své prezentace.

konfigurace-07

Nastavení mezipaměti provedeme pomocí Globální nastavení - Systém - Nastavení mezipaměti.

Můžeme zde nastavit:

 • Mezipaměť = můžeme aktivovat nebo deaktivovat mezipaměť (cache)
 • Zpracování mezipaměti = můžeme zvolit způsob zpracování mezipaměti
 • Uložení v mezipaměti = dobu, po kterou se soubory uloží v mezipaměti

Nastavení mezipaměti nám Joomla! nabízí dva typy a to konzervativní nebo progresivní ukládání, které se liší podle typu nasazení. Konzervativní ukládání využívá menší systémovou paměť, naproti tomu progresivní ukládání využívá mnohem více systémové mezipaměti, včetně ukládání vykreslování modulů a není tak určena pro extrémně velké projekty, kde by mohlo dojít k přetížení serveru.

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $caching = 'Mezipaměť';
public $cache_handler = 'Zpracování mezipaměti';
public $cachetime = 'Uložení v mezipaměti';

Nastavení sezení

V záložce Nastavení sezení můžeme ovlivnit, jak dlouho bude uživatel přihlášen v systému. Výchozí doba sezení je nastavena na 15 minut a z důvodu bezpečnosti se nedoporučuje toto nastavení zvyšovat na více než 30 minut.

konfigurace-08

Nastavení sezení provedeme pomocí Globální nastavení - Systém - Nastavení sezení.

Můžeme zde nastavit:

 • Doba trvání sezení = doba, po které bude uživatel odhlášen při nečinnosti
 • Zpracovatel sezení = mechanismus, který Joomla! využívá pro identifikaci uživatele

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $lifetime = 'Doba trvání sezení';
public $session_handler = 'Zpracovatel sezení';

Nastavení serveru (adresář tmp)

Dočasý adresář (tmp) je určen pro Joomla! instalátor, ve kterém se nakopírují a rozbalí instalační balíčky různých rozšíření, které se instalují do systému, včetně aktualizací stávajících rozšíření.

konfigurace-09

Nastavení dočasného adresáře (serveru) provedeme pomocí Globální nastavení - Server - Nastavení serveru.

Můžeme zde nastavit:

 • Dočasná složka = umístění složky pro dočasné soubory
 • Komprese pomocí GZIP = volba, zda chceme komprimovat soubory
 • Hlášení chyb = zvolíme hloubku hlášení chyb
 • Vnutit SSL = volba pro aktivaci nebo deaktivaci SSL spojení

V konfiguračním souboru (configuration.php):

var $tmp_path = 'absolutní cesta pro adresář tmp';
public $gzip = 'Komprese pomocí GZIP';
public $error_reporting = 'Hlášení chyb';
public $force_ssl = 'Vnutit SSL';

Místní nastavení

Záložka Místní nastavení ovlivňuje datum a čas (časové pásmo), které Joomla! používá ve výchozím nastavení. Můžeme zde zvolit z celé řady měst rozdělených podle světadílů, včetně možnosti zvolení UTC ve výchozím nastavení.

konfigurace-10

Místní nastavení lze upravit pomocí Globální nastavení - Server - Místní nastavení.

Můžeme zde nastavit:

 • Časové pásmo serveru = zde můžeme zvolit, které časové pásmo Joomla! bude používat

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $offset = Časové pásmo serveru';

Nastavení FTP (vrstva FTP)

Pokud potřebujeme z nějakého důvodu mít aktivní ftp vrstvu, existuje proto nastavení, které lze provést pomocí správcovské části.

konfigurace-11

Nastavení FTP lze provést v Globální nastavení - Server - Nastavení FTP.

Můžeme zde nastavit:

 • Povolit FTP = aktivace nebo deaktivace ftp vrstvy
 • FTP Host = zadejte adresu ftp serveru
 • FTP port = zadejte port, na kterém naslouchá server
 • FTP uživatelské jméno = uživatelské jméno
 • Heslo FTP = uživatelské heslo
 • FTP root = cesta do root složky

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $ftp_enable = 'Povolit FTP';
public $ftp_host = 'FTP Host'; public $ftp_port = 'FTP port'; public $ftp_user = 'FTP uživatelské jméno'; public $ftp_pass = 'Heslo FTP'; public $ftp_root = ''FTP root';

Nastavení databáze

Pokud potřebujeme provést ruční nastavení připojení redakčního systému Joomla! do databáze, poslouží nám k tomu dobře správcovská část systému v Globální nastavení - Server - Nastavení databáze.

konfigurace-12

Můžeme zde nastavit:

 • Typ databáze = typ databáze zadaný v průběhu instalace
 • Host = adresa serveru, na kterém běží SQL server
 • Uživatelské jméno = uživatelské jméno
 • Název databáze = název databáze, do které se Joomla! napojí
 • Předpona databáze = předpona Joomla! tabulek

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $dbtype = 'Typ databáze';
public $host = 'Host';
public $user = 'Uživatelské jméno';
public $password = 'Uživatelské heslo';
public $db = 'Název databáze';
public $dbprefix = Předpona databáze (prefix)';

Tyto položky jsou nutné, aby redakční systém Joomla! měl přístup do databáze našeho webhostingu. Pokud jednu z věcí budete mít špatně vyplněnou, redakční systém Vám oznámí, že se nemůže připojit do databáze a webové stránky se nezobrazí.

Nastavení mailu (notifikační e-mail)

V konfiguračním souboru také můžeme nastavit notifikační e-mail, který redakční systém Joomla! používá pro odesílání systémové pošty, která slouží pro registrace uživatelů, zapomenuté heslo nebo pro kontaktní formulář a mnohé jiné komponenty, které tento systémový prostředek využívají.

konfigurace-13

Nastavení mailu lze provést pomocí správcovské části v Globální nastavení - Server - Nastavení mailu.

Můžeme zde nastavit:

 • E-mailový klient = lze zvolit typ e-mailového klienta
 • E-mail = e-mail, který uvidí uživatel v hlavičce odeslané pošty
 • Ze stránek = Název stránek, bude použit v předmětu
 • Cesta k Sendmail = Typ použité technologie pro odesílání mailu (sendmail, smtp nebo phpmail
 • SMTP ověření = aktivace nebo deaktivace ověření
 • SMTP zabezpečení = Typ zabezpečení (none, ssl, tls)
 • SMTP port = port, na kterém server naslouchá (výchozí port je 25)
 • SMTP uživatelské jméno = uživatelské jméno
 • SMTP heslo = uživatelské heslo
 • SMTP hostitel = adresa poštovního serveru (localhost)

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $mailer = 'E-mailový klient';
public $mailfrom = 'E-mail';
public $fromname = 'Ze stránek';
public $sendmail = 'Cesta k Sendmail';
public $smtpauth = 'SMTP ověření';
public $smtpuser = ''SMTP uživatelské jméno';
public $smtppass = ''SMTP heslo;
public $smtphost = 'SMTP hostitel';
public $smtpsecure = 'SMTP zabezpečení';
public $smtpport = 'SMTP port';

Informace pro nastavení systémové pošty by jste měli mít k dispozici od poskytovatele hostingu na základě kterých provedete optimální nastavení.

Závěrem

Gratulujeme, právě jste se prokousali až na konec článku, měli by jste mít celkem slušné znalosti pro globální nastaveníredakčního systému Joomla!. Tímto článkem jsme se pokusili začínajícímu uživateli nastínit základní funkce, které se dají nastavit v systému. Pokud se rozhodnete s Joomla! pracovat, tak určitě v dlouhodobém měřítku se zásahu v configuration.php nevyhnete, a to zejména pokud budete přenášet webové stránky na jiný hosting.

Přihlaste se k odběru Joomla! zpravodaje

Zavolejte nebo napište, rádi Vám pomůžeme

+420 773 588 087
info@website21.cz

Produkty / SPACE rozšíření

O WebSite21 / Kontaktní informace

Autorská práva

Sociální sítě

Autorská práva

Sociální sítě