Joomla 2.5 - konfigurační soubor Joomla!

V dnešním článku se podíváme na Globální nastavení, včetně souboru configuration.php, který je uložen v root složce webhostingu. Tento soubor je pro redakční systém Joomla! základním souborem, který upravuje hlavní nastavení celého systému od připojenídatabáze, notifikačního e-mailu po cache systému, včetně ftp vrstvy a mnohé jiné funkce.

Výchozí Joomla!konfigurační soubor obsahuje na cca 65 položek, které ovlivňují chování redakčního systému. Většina položek, které jsou v konfiguračním souboru, se dají pohodlně na standardním Joomla! hostingu upravit v administračním rozhraní (správcovská část) webových stránek a ve výše uvedeném Globálním nastavení, které se dělí na pět karet a to Stránky, systém, server, práva a filtrování textu, jež jsou rozděleny na další záložky, které upravují jednotlivé části systému. Nicméně v našem článku se budeme zabývat pouze třemi kartami a to stránky, server a systém.

Bohužel ne vždy si vystačíte s konfigurací tohoto souboru pomocí správcovské části Joomla!, ale budete muset vstoupit do tohoto souboru pomocí textového editoru a ručně provést jeho konfiguraci. Zejména v případě, kdy budete migrovat stránky z jednoho hostingu na druhý. V této chvíli se pak ruční konfiguraci nevyhnete.

konfigurace-00

konfigurace-14

Globální nastavení - Stránky:

Globální nastavení - Systém:

Globální nastavení - Server:

Konfigurační soubor Joomla!

Nastavení webových stránek

Základní nastavení webových stránek můžeme nastavit pomocí Globální nastavení - Stránky, kde na záložce "Nastavení webových stránek" můžeme upravit jaký typ captchyJoomla! používat a mnohé jiné.

konfigurace-01

Můžeme zde nastavit:

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $sitename = 'Titulek stránek';
public $offline = 'Stránky odpojeny?';
public $display_offline_message = 'Zpráva při odpojení ';
public $offline_image = 'Obrázek při odpojených stránkách';
public $offline_message = 'Vlastní zpráva';
public $editor = 'Výchozí editor';
public $captcha = 'Výchozí Captcha';
public $list_limit = 'Výchozí délka seznamu';
public $feed_limit = Výchozí délka kanálu';
public $access = 'Výchozí úroveň přístupu';
public $feed_email = 'E-mail kanálu';

Nastavení metadat

Nastavení výchozích metadat informací pomocí správcovské části provedeme v Globální nastavení - Stránky - Nastavení metadat.

konfigurace-02

Můžeme zde nastavit:

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $MetaDesc = 'Meta popis.';
public $MetaKeys = 'Meta klíčová slova';
public $robots = 'Roboti';
public $MetaRights = 'Práva k obsahu';
public $MetaAuthor = 'Použít meta značku author';
public $MetaVersion = 'Zobrazit verzi Joomly';

Nastavení SEO

Na této záložce můžeme nastavit, zda redakční systém Joomla! bude využívat svoji SEO optimalizaci pro url adresy, včetně nastavení popisu v hlavičce stránek. Nastavení SEO optimalizace lze provést pomocí Globální nastavení - Stránky - Nastavení SEO.

konfigurace-03

Můžeme zde nastavit:

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $sef = 'URL přátelské k vyhledávačům';
public $sef_rewrite = 'Použít přepis URL';
public $sef_suffix = 'Přidat k URL příponu';
public $unicodeslugs = 'Unicode aliasy';
public $sitename_pagetitles = 'Titulek webu v Titulku stránky';

Nastavení cookies

Záložka nastavení cookies nám umožňuje upravit odkud redakční systém Joomla! bude poskytovat cookies. Můžeme zde nastavit doménu, včetně subdomén s cestou pro kterou je cookie platná. Nastavení provedeme v Globální nastavení - Stránky - Nastavení cookies.

konfigurace-04

Můžeme zde nastavit:

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $cookie_domain = 'Cookie doména';
public $cookie_path = 'Cesta cookie';

Systémová nastavení (adresář logs)

V této záložce Systémová nastavení se určuje absolutní cesta pro složku záznamů (logovací adresář) nebo-li pro adresář určený k zaznamenávání logů. Logovací adresář je důležitý pro systém z důvodu logování chyb a přístupů v redakčním systému Joomla!

konfigurace-05

Nastavení absolutní cesty pro logovací adresář nastavíme pomocí správcovské části v Globální nastavení - Systém - Systémová nastavení na řádku "Složka záznamů".

Můžeme zde nastavit:

Adresář "logs" musí mít povolen zápis, jinak v opačném případě bude systém dělat problémy, ať již při instalaci nebo aktualizaci rozšíření, tak v logování jakýchkoliv chyb.

Proto je vhodné si ověřit, zda má systém právo zapisovat do výše uvedené složky, která je k dispozici v root složce webhostingu. 

V konfiguračním souboru (configuration.php):

var $log_path = 'Složka záznamů';
public $helpurl = 'Server s nápovědou';

Jak zjistím absolutní cestu?

Absolutní cestu  můžete zjistit buď pomocí technické podpory pro konkrétní hosting nebo vytvoříme jednoduchý php soubor, který nám sdělí absolutní cestu našeho webhostingu. Náš soubor například můžeme pojmenovat dirpatch.php a do něho vložíme řádek:

<?php echo dirname(__FILE__); ?>

Náš php soubor dirpatch.php pomocí ftp klienta překopírujeme do root složky našeho hostingu, ze kterého zjistíme právě absolutní cestu. Soubor poté sputíme z běžného webového prohlížeče, kde za lomítko domény vložíme dirpatch.php

Po odeslání požadavku na zobrazení tohoto souboru se nám zobrazí absolutní cesta pro konkrétní hosting. Příklad, jak může tato absolutní cesta vypadat: /data/web/virtuals/2977/virtual/www/

Takže výsledek může vypadat takto:

var $log_path = '/data/web/virtuals/2977/virtual/www/logs';
var $tmp_path = '/data/web/virtuals/2977/virtual/www/tmp';

Nastavení ladění chyb

Tato položka slouží zejména pro odlazování a zjišťování případných chyb (diagnostické informace) v redakčním systému Joomla! i pro doplňující rozšíření, která jsou do systému aplikována.

konfigurace-06

 

Můžeme zde nastavit:

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $debug = 'Ladění chyb systému';
public $debug_lang = 'Ladění chyb jazyka';

Nastavení mezipaměti

Na této záložce můžeme ovlivnit, zda má redakční systém Joomla! aplikovat ukládání do cache paměti (mezipaměti). Tento princip je vhodný zejména pro rozsáhlejší projekty, které potřebují maximalizovat výkon své prezentace.

konfigurace-07

Nastavení mezipaměti provedeme pomocí Globální nastavení - Systém - Nastavení mezipaměti.

Můžeme zde nastavit:

Nastavení mezipaměti nám Joomla! nabízí dva typy a to konzervativní nebo progresivní ukládání, které se liší podle typu nasazení. Konzervativní ukládání využívá menší systémovou paměť, naproti tomu progresivní ukládání využívá mnohem více systémové mezipaměti, včetně ukládání vykreslování modulů a není tak určena pro extrémně velké projekty, kde by mohlo dojít k přetížení serveru.

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $caching = 'Mezipaměť';
public $cache_handler = 'Zpracování mezipaměti';
public $cachetime = 'Uložení v mezipaměti';

Nastavení sezení

V záložce Nastavení sezení můžeme ovlivnit, jak dlouho bude uživatel přihlášen v systému. Výchozí doba sezení je nastavena na 15 minut a z důvodu bezpečnosti se nedoporučuje toto nastavení zvyšovat na více než 30 minut.

konfigurace-08

Nastavení sezení provedeme pomocí Globální nastavení - Systém - Nastavení sezení.

Můžeme zde nastavit:

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $lifetime = 'Doba trvání sezení';
public $session_handler = 'Zpracovatel sezení';

Nastavení serveru (adresář tmp)

Dočasý adresář (tmp) je určen pro Joomla! instalátor, ve kterém se nakopírují a rozbalí instalační balíčky různých rozšíření, které se instalují do systému, včetně aktualizací stávajících rozšíření.

konfigurace-09

Nastavení dočasného adresáře (serveru) provedeme pomocí Globální nastavení - Server - Nastavení serveru.

Můžeme zde nastavit:

V konfiguračním souboru (configuration.php):

var $tmp_path = 'absolutní cesta pro adresář tmp';
public $gzip = 'Komprese pomocí GZIP';
public $error_reporting = 'Hlášení chyb';
public $force_ssl = 'Vnutit SSL';

Místní nastavení

Záložka Místní nastavení ovlivňuje datum a čas (časové pásmo), které Joomla! používá ve výchozím nastavení. Můžeme zde zvolit z celé řady měst rozdělených podle světadílů, včetně možnosti zvolení UTC ve výchozím nastavení.

konfigurace-10

Místní nastavení lze upravit pomocí Globální nastavení - Server - Místní nastavení.

Můžeme zde nastavit:

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $offset = Časové pásmo serveru';

Nastavení FTP (vrstva FTP)

Pokud potřebujeme z nějakého důvodu mít aktivní ftp vrstvu, existuje proto nastavení, které lze provést pomocí správcovské části.

konfigurace-11

Nastavení FTP lze provést v Globální nastavení - Server - Nastavení FTP.

Můžeme zde nastavit:

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $ftp_enable = 'Povolit FTP';
public $ftp_host = 'FTP Host'; public $ftp_port = 'FTP port'; public $ftp_user = 'FTP uživatelské jméno'; public $ftp_pass = 'Heslo FTP'; public $ftp_root = ''FTP root';

Nastavení databáze

Pokud potřebujeme provést ruční nastavení připojení redakčního systému Joomla! do databáze, poslouží nám k tomu dobře správcovská část systému v Globální nastavení - Server - Nastavení databáze.

konfigurace-12

Můžeme zde nastavit:

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $dbtype = 'Typ databáze';
public $host = 'Host';
public $user = 'Uživatelské jméno';
public $password = 'Uživatelské heslo';
public $db = 'Název databáze';
public $dbprefix = Předpona databáze (prefix)';

Tyto položky jsou nutné, aby redakční systém Joomla! měl přístup do databáze našeho webhostingu. Pokud jednu z věcí budete mít špatně vyplněnou, redakční systém Vám oznámí, že se nemůže připojit do databáze a webové stránky se nezobrazí.

Nastavení mailu (notifikační e-mail)

V konfiguračním souboru také můžeme nastavit notifikační e-mail, který redakční systém Joomla! používá pro odesílání systémové pošty, která slouží pro registrace uživatelů, zapomenuté heslo nebo pro kontaktní formulář a mnohé jiné komponenty, které tento systémový prostředek využívají.

konfigurace-13

Nastavení mailu lze provést pomocí správcovské části v Globální nastavení - Server - Nastavení mailu.

Můžeme zde nastavit:

V konfiguračním souboru (configuration.php):

public $mailer = 'E-mailový klient';
public $mailfrom = 'E-mail';
public $fromname = 'Ze stránek';
public $sendmail = 'Cesta k Sendmail';
public $smtpauth = 'SMTP ověření';
public $smtpuser = ''SMTP uživatelské jméno';
public $smtppass = ''SMTP heslo;
public $smtphost = 'SMTP hostitel';
public $smtpsecure = 'SMTP zabezpečení';
public $smtpport = 'SMTP port';

Informace pro nastavení systémové pošty by jste měli mít k dispozici od poskytovatele hostingu na základě kterých provedete optimální nastavení.

Závěrem

Gratulujeme, právě jste se prokousali až na konec článku, měli by jste mít celkem slušné znalosti pro globální nastaveníredakčního systému Joomla!. Tímto článkem jsme se pokusili začínajícímu uživateli nastínit základní funkce, které se dají nastavit v systému. Pokud se rozhodnete s Joomla! pracovat, tak určitě v dlouhodobém měřítku se zásahu v configuration.php nevyhnete, a to zejména pokud budete přenášet webové stránky na jiný hosting.